Raadslid

Eric Hercules

Eric Hercules

Over Eric Hercules

06-21567740[email protected]

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Na vier jaar in de luwte van de Texelse politiek, mag ik nu op plek 3 staan als kandidaat-raadslid. Het was niet de bedoeling zo snel weer in te stappen. Door onder meer het trieste uitvallen van Dries Veltkamp is het zo gelopen. Maar natuurlijk neem ik de verantwoordelijkheid als het zover komt. Waarom? Omdat ik vind dat politiek ertoe doet, en dat je in de politiek iets kunt betekenen voor heel Texel. Omdat ik op Texel heb geleerd dat we met elkaar méér kunnen bereiken. 

We willen dat het goed gaat op Texel. Maar dan moeten we wel iets dúrven. We moeten durven voorop te lopen met het verduurzamen van onze huizen. Durven op snellere manieren nieuwe woningen te bouwen. Vooroplopen door te experimenteren met waterstof als aardgasvervanger. En Corona is voorlopig niet weg: we moeten vooroplopen met maatregelen om open te blijven, voor Texelaar en Toerist. We moeten vooroplopen om zorg het best lokaal te regelen. Om ouderen niet naar verpleegtehuizen aan de overkant te laten gaan, en om jongeren hier goed te laten wonen.

Het gaat er om spannen, deze verkiezingen. De politiek verbrokkelt. Het lijkt meer te gaan over wie de jongste kandidaat of meeste kroegbazen op de lijst heeft, dan om wie een eiland goed kan besturen. De keuze is aan u op 16 maart. Ik beloof dat ik me ga inzetten voor bredere werkgelegenheid en prettig wonen, goede scholen, ruimte voor kunst en cultuur. Ook lokaal moeten we de kloof tussen arm en rijk ons aantrekken. Niet voor altijd méér en altijd groeien, wel voor béter en met kwaliteit voor iedereen, zodat we met elkaar goed de toekomst ingaan.

Eric Hercules schrijft voor TV en strips, en is bestuurder van diverse maatschappelijke organisaties. Hij was van 2002 tot 2009 raadslid, van 2010 tot 2018 wethouder. Vanaf 2019 is hij voorzitter van PvdA Pro Texel. Zie ook www.erichercules.nl